Get Affordable VMs - excellent virtual server hosting


browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

qintarmore about qintar

qintar


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 qintar 
 n : 100 qindarka equal 1 lek [syn: {qindarka}] 
more about qintar