Get Affordable VMs - excellent virtual server hosting


browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

segar

segar


 1 definition found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Segar \Se*gar"\, n. 
 See {Cigar}.