Get Affordable VMs - excellent virtual server hosting


browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

sprawlymore about sprawly

sprawly


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 sprawly 
 adj : spread out irregularly; "sat sprawled in the big armchair"; 
 "the sprawling suburbs"; "a big sprawly city" [syn: {sprawled}, 
 {sprawling}] 
more about sprawly