browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
attonce


attonce


 1 definition found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Attonce \At*tonce"\, adv [At + once.] 
 At once; together. [Obs.] --Spenser.