browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
crawdaddy

more about crawdaddy

crawdaddy


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 crawdaddy 
 n : small freshwater decapod crustacean that resembles a lobster 
 [syn: {crayfish}, {crawfish}, {crawdad}] 
more about crawdaddy