browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
dagda

more about dagda

dagda


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Dagda 
 n : (Irish) chief god of the Tuatha De Danann father of Angus 
 Og and Brigit [syn: {Dagda}] 
more about dagda