browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
gubernate


gubernate


 1 definition found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Gubernate \Gu"ber*nate\, v. t. [L. gubernatus p. p. of 
 gubernare. See {Govern}.] 
 To govern. [Obs.] --Cockeram.