browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
hypochaeris

more about hypochaeris

hypochaeris


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Hypochaeris 
 n : widely distributed genus of milky-juiced herbs including 
 some cosmopolitan weeds [syn: {Hypochaeris}, {genus 
 Hypochaeris}, {Hypochoeris}, {genus Hypochoeris}] 
more about hypochaeris