browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

landholdermore about landholder

landholder


 2 definitions found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Landholder \Land"hold`er\, n. 
 A holder, owner, or proprietor of land. -- {Land"hold`ing}, 
 n. & a. 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 landholder 
 n : a holder or proprietor of land [syn: {landowner}, {property 
 owner}] 
more about landholder