browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

langoustinemore about langoustine

langoustine


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 langoustine 
 n : caught in European waters; slenderer than American lobster 
 [syn: {Norwegian lobster}, {scampo}] 
more about langoustine