browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

langsetmore about langset

langset


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 langset 
 n : East Indian tree bearing an edible yellow berry [syn: {lanseh 
 tree}, {langsat}, {Lansium domesticum}] 
more about langset