browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

leninmore about lenin

lenin


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Lenin 
 n : Russian founder of the Bolsheviks and leader of the Russian 
 Revolution and first head of the USSR (1870-1924) [syn: {Lenin}, 
 {Vladimir Lenin}, {Nikolai Lenin}, {Vladimir Ilyich 
 Ulyanov}] 
more about lenin