browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ligsam

ligsam


 1 definition found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Ligsam \Lig"sam\ (l[i^]g"sam), n. [Cf. D. liggen to lie, E. lie 
 to be prostrate, and E. flotsam, jetsam, or ligan.] 
 Same as {Ligan}. --Brande & C.