browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaluga


kaluga


 
 Grep of noun kaluga 
 kaluga 
 
 Overview of noun kaluga 
 
 The noun kaluga has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. Kaluga -- (a city of central Russia south of Moscow) 
 
 Overview of noun kaluga 
 
 The noun kaluga has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. Kaluga -- (a city of central Russia south of Moscow)