browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kenyan

more about kenyan

kenyan


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Kenyan 
 adj : of or relating to or characteristic of Kenya or its people; 
 "Kenyan mountains" [syn: {Kenyan}] 
 n : a native or inhabitant of Kenya [syn: {Kenyan}] 
more about kenyan