Get Affordable VMs - excellent virtual server hosting


browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
breste


breste


 1 definition found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Breste \Bres"te\, v. t. & i. [imp. {Brast}; p. p. {Brusten}, 
 {Borsten}, {Bursten}.] 
 To burst. [Obs.] --Chaucer.